Tłumacz języka migowego

Połączenie z tłumaczem online pozwala naszemu doradcy zrozumieć osoby komunikujące się niewerbalnie. Tłumacz polskiego języka migowego oraz systemu języka migowego jest udogodnieniem dla osób głuchych, niedosłyszących i z wadami słuchu– z usługi można korzystać we wszystkie dni w godzinach pracy sklepu.